La primera sortida fotogràfica d’aquest curs 2021/21 la vam fer el 31 d’octubre i vam anar a visitar les viles de L’Aranyó i Montfalcó Murallat, totes dues a La Segarra.

Vista de Montfalcó Murallat (La Segarra)
Foto de Mercè Mayol

Detall de L’Aranyó (La Segarra)
Foto de Mercè Mayol

L’Aranyó

El poble forma un agrupament urbà centrat pel castell de l’Aranyó edificat el segle XVI.

Tot i que originàriament el castell havia consistit en una torre de vigilància i defensa per fer front als atacs sarraïns, posteriorment l’edifici va ser transformat en castell-palau (s. XVI) amb una funció estrictament residencial, com era habitual en les fortificacions de la Segarra postmedieval.

Actualment, el castell forma un bloc massís de grans proporcions reconstruït sobre una antiga fortalesa, de planta poligonal i amb una torre quadrada de grans proporcions, l’element més antic del conjunt.

Al s. XIX va ser propietat dels Pedrolo-Gomar, família de l’escriptor català Manuel de Pedrolo, que va néixer a l’Aranyó l’any 1918.

Montfalcó Murallat

La vila closa de Montfalcó Murallat se situa en una talaia que domina la confluència dels rius Vergós i Sió. El castell és esmentat per primer cop l’any 1043, data en què la fortalesa i la vila ja devien constituir un conjunt únic. El mur que volta la població està format per una dotzena de cases adossades, amb el vessant de les teulades cap a la plaça central on, encara avui, una cisterna recull l’aigua de la pluja. La muralla, del segle XIII, tenia una única porta d’accés adovellada, tot i que actualment n’hi ha més. Al centre del recinte hi ha el palau dels Cardona, senyors de Montfalcó des del 1234, i a l’extrem oriental del poble hi ha l’església, dedicada a Sant Pere.