Per fer-vos soci de l’Associació Fotogràfica La Garriga heu d’omplir el formulari de registre que hi ha més avall i fer-nos arribar les dades que se sol·liciten.

Tan aviat com ens sigui possible, us contactarem per indicar-vos com podeu formalitzar el pagament de la quota de Soci.

Costos de ser soci/sòcia de l’AFLG:

  • La quota de soci de l’Associació Fotogràfica La Garriga per a l’any 2021 és de 30€.
  • La quota (opcional) per fer-se soci de la Federació Catalana de Fotografia és de 30€ anuals

Inclou:

  • Ser soci de l’Associació Fotogràfica La Garriga
  • Participar en totes les nostres activitats de manera gratuïta.
  • En cas de federar-se a la FCF, podeu participar en la Lliga Catalana de Fotografia.
  • NOTA: El pagament de la quota de soci correspon al període de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any en curs, independentment de la data que es faci l’alta de soci.

FORMULARI DE REGISTRE

Entreu el vostre nom i cognoms tal com figura en el vostre DNI
Entreu l'adreça del vostre domicili (carrer, número, pis i porta)
Entreu el vostre Codi Postal, la Població i la Província
Entreu la vostra Data de Naixement en el format indicat (DD/MM/AAAA)
Entreu el vostre DNI segons el format 12345678A (sense punts, ni guions, ni espais, i amb la lletra en majúscula)
Entreu el vostre número de telèfon de contacte habitual (mòbil o fix)
Entreu la vostra adreça de correu electrònic personal
La quota és de 30 €/anuals. Federar-se a la FCF és opcional.
En enviar les dades del formulari esteu acceptant tant l'Avís Legal com la Política de Privadesa de l'Associació Fotogràfica La Garriga (AFLG)